Baderegler

Bestemmelser for badning i RR-KBH 

1.    Badning kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn. 

2.    Lederne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted. 

3.    Badningen må kun foregå indenfor et nærmere afgrænset område. Dette skal være let at overskue og alle børn skal kunne bunde.

4.    Der skal være mindst 2 voksne ledere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og foretage livredning.

5.    Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med dem alle.

6.    Ved badning i forbindelse med lejre og ture, bør forældrenes tilladelse foreligge.

I øvrigt henvises til Rådet for Større Badesikkerhed (www.badesikkerhed.dk)