Fotoregler

I RR-KBH er vi rigtig glade for at tage billeder og videoer af det Ragerne laver.
Men vi har lavet nogle retningslinjer som vi tager billeder ud fra.

  • Billedet må ikke udstille eller være nedværdigende for de personer som optræder på billedet.
  • Motivet eller situationen må ikke kunne misforståes.
  • Billeder som er et vellignende portræt må ikke offentlig gøres på sociale medier.
  • Billeder som ikke er store gruppebilleder, hvor det er tydeligt at se hvem personerne er, må ikke offentliggøres på sociale medier uden samtykke fra personerne eller deres forældre.
  • Billeder som deles mellem Rangerne og forældre må ikke videregives til andre.