royal rangers kbh

Om Royal Rangers
Hvad er Royal Rangers?
Royal Rangers er en kristen spejderorganisation, der arbejder målrettet mod opfyldelse af børns forskellige behov. Med udgangspunkt i de bibelske grundpiller (frelsen, Helligånden, helbredelse og Jesu genkomst), lærer børnene at hente værdi i bibelens lære.
Børnenes og de unges selvtillid styrkes gennem at arbejde med mentalt krævende opgaver. Gennem sport, leg, kanoture, vandring, løb, klatring m.m. styrke fysikken og dermed selvtilliden.
Ved at fungere i en patrulie, sammen med andre jævnaldrende, fremmes en fællesskabsfølelse, som er utrolig frugtbar
Børnene og de unge lærer at de hat værdi hver for sig, men også at de er en del af en gruppe. De lærer at lytte til andre meninger og at tage ansvar for andre.

Royal Rangers blev startet som en drenge-organisation under  Assemblies of God i USA. Siden har ideen spredt sig ud over denne kirkeretning, til mange kirker i mange lande.